Speelvoorziening

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen in het openbaar gebied of bij bedrijven moeten regelmatig geïnspecteerd worden op veiligheidsaspecten. Heemskerk heeft gecertificeerde medewerkers die deze inspecties voor u uit kunnen voeren en ook de benodigde reparaties kunnen wij voor u uitvoeren.

De bevindingen uit de inspecties en de uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een digitaal logboek waarmee u kunt aantonen dat u aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid van speeltoestellen heeft voldaan.